การผลิต

Coming together is a beginning. Keeping together is progress.
Working together is success.

QC

ที่สุดแห่งเครื่องหนังซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนังที่มีราคาสูง และมีเสน่ห์จากลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพพาะตัว นได้รับยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งเครื่องหนัง”คำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายคือ “หนังจระเข้”เพราะจากความทนทานและอายุการใช้งาน อีกทั้งลวดลายของหนังจระเข้แต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันหรือมีเพียงลายเดียวในโลกจึงเป็นเครื่องหนังที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ รวมทั้งมีความประณีต พิถีพิถัน ในการทำกระเป๋า และกระเป๋าทุกใบของเราเป็นงาน Handmade ที่ใส่ใจทุกๆรายละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกหนัง การวางแบบ การตัดเย็บ การประกอบ และวัสดุอะไหล่ที่ใช้ทุกอย่างล้วนมีคุณภาพ งานที่ออกมากจึงมีความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

QC